Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die de behoeften van vandaag invult zonder daarbij de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Om dit te bewerkstelligen wordt er gezocht naar een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op deze vlakken bijdragen tot een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen worden duurzaam genoemd.

Er zijn verschillende keurmerken of certificeringstandaarden die gericht zijn op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden, in het bijzonder wanneer het gaat om export van zulke landen naar rijke westerse landen.

Elk keurmerk legt een eigen accent in het streven naar duurzame ontwikkeling.

Het keurmerk Fairtrade of Max Havelaar legt het accent op eerlijke handel (fair trade in het engels). Hun economisch model is gebaseerd op een streven om aan de boeren een prijs voor hun koffie te geven die de werkelijke productiekost reflecteert, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt.

Zij richten zich vooral op de kleine boeren en bieden hen de garantie op een minimumprijs wanneer de marktprijs onverhoopt onder de kostprijs valt. Voorts ontvangen de boeren ook een extra ontwikkelingspremie -onafhankelijk van de wereldmarktprijs- om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap. Deze premie is te gebruiken op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking.

utzHet keurmerk UTZ Certified richt zich zowel op grote als op kleine boeren en werkt nauw samen met de industrie. Prijsonderhandelingen worden aan de markt overgelaten. Deze certificeringstandaard wil vooral traceringsservices aanbieden voor professionele, sociale en milieuvriendelijke productie en product sourcing. De insteek is dat door het verder professionaliseren van de boeren hun concurrentiekracht – en dus hun economische duurzaamheid- stijgt. Men begeleidt door structuur te brengen in de plantages en ruimere duurzaamheid te beogen door ecologisch verantwoord te produceren.

fairtrade-carbon-partnershipHet Fairtrade Carbon Partnership laat ons toe om emissiehandel te laten werken voor kleine koffieboeren in Ethiopië. Dat land heeft enorm te lijden onder boskap. Naast de steeds groter wordende behoefte aan landbouwgrond kapt de plattelandsbevolking ook om in haar eigen onderhoud te voorzien. Om deze negatieve spiraal te doorbreken is het Koffie-Bos programma opgericht. Men introduceert houtbesparende kookoventjes die tot de helft minder hout verbruiken en voor zo’n 80% minder rookontwikkeling in huis zorgen. Het verschil in C0²-uitstoot dat hierdoor gerealiseerd is, wordt vertaald naar emissierechten. Wij, als koffiebrander, berekenen onze uitstoot en brengen dit omlaag door energiebesparende maatregelen te nemen. Wat aan uitstoot resteert, compenseren we door emissierechten te vergoeden die de Ethiopische boeren verdienen met de houtbesparende oventjes.

labelHet Europese Bio-label geeft aan dat de producten 100% afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Bij biologische landbouw worden geen kunstmatige meststoffen en chemische pesticiden gebruikt. Genetisch gemodificeerde organismen zijn verboden. Er is veel aandacht voor dierenwelzijn en voor de algemene principes van milieuzorg. De basis wordt gevormd door de Europese Verordening 834/2007 en streng gecontroleerd.